Gospodarstwo Pasieczne WielApis Maciej Pietras

Nasza Pasieka wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich nieprzetworzonych w tym miodu i pyłku pszczelego. Nasz Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny to 12193513.